Przygotowanie i audyt dokumentacji pracowniczej

przygotowanie i audt=yt dokumentacji pracowniczej
Przygotowanie i audyt dokumentacji pracowniczej

Analiza wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników oraz innych dokumentów (np. wewnętrznych procedur, regulaminy itp.). Opracowujemy bezpieczne dla pracodawców wzory dokumentów personalnych. Proponujemy rozwiązania i zapisy, zabezpieczają interesy pracodawców.