Przygotowanie i audyt regulaminu czasu pracy i wynagrodzenia

Przygotowanie i audyt regulaminu czasu pracy
Przygotowanie i audyt regulaminu czasu pracy

Dopilnujemy terminów oraz sprawdzimy poprawność zaświadczeń oraz zapisów – Regulaminy sprzeczne z prawem nie mają mocy wiążącej.