Rozliczanie podróży służbowych kierowców w transporcie krajowym

rozliczanie podróży służbowych
rozliczanie podróży służbowych

Obliczymy należności za delegacje służbowe kierowców w ruchu krajowym uwzględniając należne im diety i ryczałty za nocleg.